About UsBoard of Directors & Executive Officers

As of June 28th, 2017

Representative Director, Chairman
Junzo Inamura

Representative Director, President
Yuji Hamasaki

Representative Director, Executive Vice President
Kozo Masaki

 

Representative Director, Executive Vice President
Takeshi Miida

Masahiko Suzuki Minoru Kaneda Hisahiro Murashima Satoshi Momenya
Representative Director, Chairman Junzo Inamura
Representative Director, President Yuji Hamasaki
Representative Director, Executive Vice President Kozo Masaki
Takeshi Miida
Director and
Senior Managing Executive Officer
Mamoru Sugii
Tadayoshi Machimura
Masamichi Kuramoto
Tetsuya Morikawa
Director Hiroyuki Takenaka (Outside Director)
Junji Yasui (Outside Director)
Senior Corporate Auditor Kazuyuki Tanaka
Taketora Ito
Corporate Auditor Yoshiaki Shin (Outside Corporate Auditor)
Mitsuru Nawata (Outside Corporate Auditor)

Managing Executive Officer

Nobutoshi Ohashi
Kazumi Ikarashi
Michihiko Kato
Tomoyasu Hachiro
Satoru Kameyama
Norio Takekawa
Nobuaki Tamaki

Executive Officer Kazuhiko Furukawa
Teruhisa Abo
Noritaka Matsushita
Isamu Suto
Masayuki Iwao
Akio Inoue
Tatsuki Mochizuki
Hiroshi Toke
Masahiko Suzuki
Minoru Kaneda
Hisahiro Murashima
Satoshi Momenya