About UsBoard of Directors & Executive Officers

As of July 1st, 2018

Representative Director, Chairman
Yuji Hamasaki

Representative Director, President
Takeshi Miida

Representative Director, Executive Vice President
Kozo Masaki

Representative Director, Executive Vice President
Tadayoshi Machimura

Representative Director, Executive Vice President
Masamichi Kuramoto


Representative Director, Chairman Yuji Hamasaki
Representative Director, President Takeshi Miida
Representative Director, Executive Vice President Kozo Masaki
Tadayoshi Machimura
Masamichi Kuramoto
Director & Senior Managing Executive Officer Nobutoshi Ohashi
Norio Takekawa
Nobuaki Tamaki

Director

Hiroyuki Takenaka (Outside Director)
Junji Yasui (Outside Director)

Senior Corporate Auditor Taketora Ito
Seiji Kato

 Corporate Auditor

Yoshiaki Shin (Outside Corporate Auditor)
Mitsuru Nawata (Outside Corporate Auditor)

Managing Executive Officer

Kazumi Ikarashi
Michihiko Kato
Tomoyasu Hachiro
Satoru Kameyama
Masayuki Iwao
Tatsuki Mochizuki

Executive Officer Kazuhiko Furukawa
Teruhisa Abo
Noritaka Matsushita
Isamu Suto
Akio Inoue
Hiroshi Toke
Masahiko Suzuki
Minoru Kaneda
Hisahiro Murashima
Satoshi Momenya
Kuniake Yasukawa
Norio Mizutani
Hideki Miyazawa
Akio Ikemori