About UsBoard of Directors & Executive Officers

As of June 24, 2021

Director & Chairman
Yuji Hamasaki

Representative Director & President
Takeshi Miida

Representative Director & Executive Vice President
Shosuke Mori


Director & Chairman Yuji Hamasaki
Representative Director & President Takeshi Miida
Representative Director & Executive Vice President Shosuke Mori
Director & Senior Managing Executive Officer Norio Takekawa
Nobuaki Tamaki
Masayuki Iwao
Tatsuki Mochizuki

Director

Hiroyuki Takenaka (Outside Director)
Junji Yasui (Outside Director)

Director & Audit and Supervisory Committee Member Tadayoshi Machimura
Michihiko Kato
Yoshiaki Shin (Outside Director)
Mitsuru Nawata (Outside Director)
Keiko Hayashi (Outside Director)

Managing Executive Officer

Kuniake Yasukawa
Masahiko Suzuki
Akio Inoue
Hiroshi Toke
Satoshi Momenya
Hideki Miyazawa
Akio Ikemori

Executive Officer Noritaka Matsushita
Hisahiro Murashima
Norio Mizutani

Takeo Suzuki
Katsunori Suzuki
Munekazu Shiratori
Kuniteru Yamaoka
Katsuyuki Watanabe
Seiji Kato
Kazuhiro Yamada
Nobuya Ono
Hiroshi Takahata
Katsumi Shimamura
Takehisa Koganezawa