About UsBoard of Directors & Executive Officers

As of April 1, 2022

Director & Chairman
Yuji Hamasaki

Representative Director & President
Takeshi Miida

Representative Director & Executive Vice President
Norio Takekawa


Director & Chairman Yuji Hamasaki
Representative Director & President Takeshi Miida
Representative Director & Executive Vice President Norio Takekawa
Director & Senior Managing Executive Officer Nobuaki Tamaki
Masayuki Iwao
Tatsuki Mochizuki

Director

Hiroyuki Takenaka (Outside Director)
Junji Yasui (Outside Director)

Director & Audit and Supervisory Committee Member Tadayoshi Machimura
Michihiko Kato
Yoshiaki Shin (Outside Director)
Mitsuru Nawata (Outside Director)
Keiko Hayashi (Outside Director)

Senior Managing Executive Officer

Masahiko Suzuki
Akio Inoue

Managing Executive Officer

Hiroshi Toke
Satoshi Momenya
Hideki Miyazawa
Akio Ikemori
Katsuyuki Watanabe
Koji Niikura
Executive Officer Noritaka Matsushita
Hisahiro Murashima
Norio Mizutani
Takeo Suzuki
Katsunori Suzuki
Munekazu Shiratori
Kuniteru Yamaoka
Seiji Kato
Kazuhiro Yamada
Nobuya Ono
Hiroshi Takahata
Katsumi Shimamura
Takehisa Koganezawa
Ko Yamamoto
Yasuhiro Yoshino
Masami Ogawa